Projekt „Zagraniczne praktyki to lepsza przyszłość”

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ORAZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH w/s organizacji i przebiegu praktyk zagranicznych w Hiszpanii odbędzie się w dniu 23.04.2018 o godz.: 17:00 w sali nr 6. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

Małgorzata Tomczyk – koordynator projektu