Akcja oddawania krwi w Prymasówce

W poniedziałek 23.04.2018r. w naszej szkole po raz kolejny odbyła się akcja oddawania krwi zorganizowana przez Szkolny Klub HDK ‘’Prymasówka ‘’ przy współpracy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Zobacz galerię zdjęć

Młodzież chętnie odpowiedziała na nasze zaproszenie, co świadczy o ich świadomości jak cenna jest krew, której nie da się sztucznie wyprodukować. Sprawą najważniejszą w honorowym krwiodawstwie jest osobista satysfakcja ze spełnionego dobrego uczynku i okazania pomocy osobom najbardziej potrzebującym. W naszej szkole idea honorowego krwiodawstwa była od wielu lat szeroko promowana, swoją postawą zachęcają również oddający krew nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Chęć niesienia pomocy jest ogromna, od wielu lat podejmowane były różne działania a od 5 lat działa w naszej szkole Szkolny Klub Honorowych Dawców krwi ‘’Prymasówka’’. Podczas minionej akcji oddano łącznie ponad 7 litrów krwi! Krew oddawali uczniowie z klas: 4TG, 4TFG,3TFR,3TG,3TIT,2w. WSZYSTKIM KRWIODAWCOM SERDECZNIE DZIĘKUJEMY! Zapraszamy do udziału w kolejnych akcjach oddawania krwi.