PRAKTYKI NA WYSOKIM POZIOMIE

Praktyki zawodowe uczniów z klas gastronomicznej i turystycznej, ze względu na specyfikę nauczanego zawodu, odbyły się w renomowanych kompleksach hotelarsko - turystycznych, m. in: w Hotelu Arłamów, Hotelu Bristol w Busko-Zdroju, Hotelu Bristol w Rzeszowie, Hotelu Rado Resort w Woli Chorzelowskiej, Hotelu Nosalowy Dwór w Zakopanem i Hotelu Kozioł w Kolnie na Mazurach. Nasi uczniowie otrzymali wysokie referencje od pracodawców.

Zobacz galerię zdjęć


Dodatkową formą zdobywania umiejętności zawodowych są wakacyjne praktyki na promach pasażerskich czarterowanych przez Polską Żeglugę Bałtycką Polferries S.A. W czasie ferii letnich 21 uczniów odbędzie 2 - tygodniowe praktyki na promach pasażerskich.
13 czerwca odbyłam kontrolę praktyk na promie Wawel, zapoznałam się z zakresami obowiązków i charakterem wykonywanych czynności przez naszych uczniów. Organizacja pracy na promie wymaga od naszej młodzieży samodyscypliny i umiejętności zawodowych oraz umiejętności posługiwania się językiem obcym. Dyrektor działu hotelowego i gastronomicznego bardzo wysoko ocenił kompetencje uczniów z Tarnobrzega i wyraził chęć dalszej współpracy.

Małgorzata Tomczyk

Koordynator projektu