Ogłoszenie

W dniu 21 sierpnia 2019 r. o godz. 8.30 odbędzie się rozliczenie grupy stażystów, którzy odbywali staż w terminie od 22.07.19 r. do 16.08.19 r. Uczniowie do rozliczenia powinni posiadać:
- uzupełniony dzienniczek
- zaświadczenie o odbyciu stażu lub praktyki
- podbity i podpisany program stażu przez opiekuna
- potwierdzenie obecności i odbioru wyżywienia
- uczniowie dojeżdżający na praktykę lub staż powinni posiadać bilet celem rozliczenia

Koordynator projektu : Ewa Język