Ogłoszenie

Wypłata stypendium za odbyty staż wakacyjny w okresie od 22.07.19 r. do 16.08.19 r. odbędzie się w dniu 27.08.2018 r po godzinie 13 .00 w kasie Urzędu Miasta.