Ogłoszenie

Odbiór wyników matury poprawkowej 11.09.2019, od godziny 800 w sekretariacie szkoły.