Arrow
Arrow
Slider

PROJEKT

„EUROPEJSKIE PRAKTYKI ZAWODOWE DROGĄ DO SUKCESU”

Akronim projektu: EuroSukces

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegu przystąpił do konkursu wniosków 2014 programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1 Mobilność EdukacyjnaMobilność uczniów. Wniosek został pozytywnie zatwierdzony przez Fundację RozwojuSystemu Edukacji - Narodową Agencję Programu Erasmus+. Szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Europejskie praktyki zawodowe drogą do sukcesu”.

Projekt kierowany jest do uczniów ZSP 1 w Tarnobrzegu kształcących się w zawodach sektora usługowego: gastronomia, fryzjerstwo, informatyka, handel i turystyka. Realizacja projektu będzie odpowiadać potrzebom lokalnego i krajowego rynku pracy.

Data rozpoczęcia projektu: 01-08-2014

Data zakończenia projektu: 31-07-2016

Łączny czas trwania projektu: 24 miesiące

 

CELE PROJEKTU

 • Zapewnienie przejrzystości w certyfikacji osiągniętych kompetencji tak, aby umiejętności i kwalifikacje z łatwością mogły być uznane przez pracodawców w kraju i za granicą.
 • Umiędzynarodowienie na poziomie kształcenia zawodowego poprzez współpracę szkoły w Polsce z zakładami pracy we Włoszech.
 • Podniesienie kompetencji zawodowych, językowych i międzykulturowych uczestników.
 • Poprawa jakości kształcenia zawodowego oraz zapewnienie uczestnikom praktyk, które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb rynku.
 • Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych.Ułatwienie osobistego rozwoju, zdolności adaptacyjnych, włączenie społeczne  i zwiększenie szans na zatrudnienie uczestników projektu.
 • Podnoszenie atrakcyjności szkolenia zawodowego.
 • Zwiększenie mobilności przyszłych pracowników.
 • Promowanie nauki kilku języków obcych zwracając uwagę na wielojęzyczność i różnorodność kulturową Europy
 • Zaznajomienie uczestników z faktami, zasadami, procesami i pojęciami związanymi z dziedziną, w której się kształcą.

UCZESTNICY PROJEKTU

W projekcie będzie uczestniczyło 68 uczniów z klas 2 i 3  technikum (20 uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych,  12 uczniów technikum usług fryzjerskich, 12 uczniów technikum informatycznego, 12 uczniów technikum obsługi turystycznej, 12 uczniów technikum handlowego i ekonomicznego).Według programu nauczania w klasach technikalnych praktyka zawodowa trwa 4 tygodnie. Według założeń projektu uczniowie będą realizowali 2 tygodnie praktyki we Włoszech, a pozostałe  2 tygodnie praktyki w kraju. W ten sposób zdobędą przekrój pracy w zakładach oróżnych standardach (polskich i włoskich). Okres praktyki we Włoszech będzie zaliczony jako obowiązkowa praktyka zawodowa, według obowiązującego szkolnego programu nauczania.

Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy w wyniku rekrutacji uzyskają najwyższą ilość punktów. Podczas rekrutacji będzie punktowana: ocena z zachowania, średnia ocen z przedmiotów zawodowych, średnia ocen z języka angielskiego i predyspozycje do wykonywania zawodu. Regulamin rekrutacji dostępny na stronie internetowej szkoły: www.zsp1.tarnobrzeg.pl .

 

PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW

Uczniowie przed wyjazdem wezmą udział w kursie języka włoskiego, kursie języka angielskiego branżowego oraz warsztatach pedagogiczno - kulturowych. Działania przygotowawcze mają na celu odpowiednie przygotowanie uczestników do wyjazdu i odbycia praktyk zawodowych w zagranicznych zakładach pracy poprzez podniesienie kompetencji językowych i interkulturowych.

Zajęcia będą prowadzone w salach lekcyjnych.

 

PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU

grupa 1

Termin wyjazdu: 11 – 25 kwietnia 2015  (2014/2015)

Ilość: 24 beneficjentów

w tym: 12 uczniów z klasy 3 technikum handlowego i ekonomicznego

12 uczniów z klasy 2: technikum obsługi turystycznej

 

grupa 2

Termin wyjazdu: 3 – 17 października 2015 (2015/2016)

Ilość:  20 beneficjentów

20 uczniów klasy 3 technikum żywienia i usług gastronomicznych

 

grupa 3

Termin wyjazdu: 16 – 30 kwiecień 2016 (2015/2016)

Ilość: 24 beneficjentów

w tym: 12 uczniów klasy 3 technikum informatycznego

12 uczniów klasy 3 technikum usług fryzjerskich

Opiekę nad uczestnikami podczas podróży i pobytu będą sprawowali opiekunowie/nauczyciele.

 

Uczestnicy  projektu otrzymają:

 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu języka angielskiego zawodowego
 • Certyfikat udziału w projekcie "Europejskie praktyki zawodowe drogą do sukcesu"
 • Europass - Mobilność
 • Zaświadczenie potwierdzające odbycie 2-tygodniowych praktyk zawodowych we włoskich zakładach pracy
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu języka włoskiego

Translator

Polish Dutch English French German Italian Spanish Ukrainian

Polacy na Ukrainie

Slider

Partnerzy strategiczni

Slider

Wydarzenia

July 2022
Pn Wt Śr Cz Pt So N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Licznik odwiedzin

Dzisiaj 5

Wczoraj 239

Tygodniowo 479

Miesięcznie 1148

Ogólnie 597255

Kubik-Rubik Joomla! Extensions