Plan lekcji
Oddziały
4TG 4TFR 4TIT 3TG 3TI 3w 3TFI 3TT 3k 2TI 2TG 2TF 2TT 2bw 2TIS 1TI 1TT 1bw 1TFG 1TRS
Nauczyciele
E.Gródek (EG) A.Baran (AB) M.Boryka (BM)
M.Czernik (MC) J.Czuba (JC) A.Kaptur (AD)
B.Furtak (BF) S.Gielarek (SG) M.Gierak (MG)
P.Gospodarczyk (PG) M.Grzywacz (GM) R.Grzywacz (RG)
I.Gurdak (IG) E.Język (EJ) K.Jurkowska (KJ)
S.Kaptur (SK) A.Kasiarz (AK) E.Kwiatkowska (EK)
B.Kozioł (BK) A.Łyko (AŁ) M.Materkowska (MM)
B.Mazur-Ferdek (MF) G.Miłkowska (Mi) B.Mysiak (My)
B.Nanek (BN) J.Pęczak (JP) Ł.Potyrański (ŁP)
B.Rodzeń (BR) O.Siletska (OS) E.Siudak (ES)
J.Smyrak-Adamczyk (SJ) B.Sroczyński (BS) M.Stefaniak (St)
I.Stępak (IS) W.Stępak (WS) L.Szlichta (LS)
L.Tabor-Witoń (LT) M.Tomczyk (MT) P.Wałcerz (vv)
M.Wożniak-Paul (WM) A.Wójcikowska-Trela (Wó) D.Zajczyk (DZ)
A.Zwierzyk-Karłowska (AZ) M.Zygmunt (MZ) T.Szpyt (TS)
K.Łazowska (KŁ) A.Cabaj (AC) K.Tarkowska (KT)
Sale
1. 2 aula 5
6 7 8
9 9a 10
11 12 13
14 14a 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
1g 2g 3g
4g w1 w2
w3 w4 siłownia