Plan lekcji
Oddziały
4TG 4TI 4TFI 4TT 3TI 3TG 3TF 3TT 3bw 3TIS 2TI 2TT 2bw 2TFG 2TRS 1TG 1TS 1bg 1TIa 1TIb 1TIc 1TId 1TF 1TT 1TFG 1TTS 1bp
Nauczyciele
E.Gródek (EG) M.Adamowicz (MA) A.Baran (AB)
M.Boryka (BM) A.Cabaj (AC) M.Czernik (MC)
J.Czuba (JC) J.Dąbek (JD) R.Dojka (RD)
E.Domoradzka (ED) B.Furtak (BF) S.Gielarek (SG)
M.Gierak (MG) P.Gospodarczyk (PG) M.Grzywacz (GM)
R.Grzywacz (RG) I.Gurdak (IG) A.Janusz - Szczytyńska (AS)
E.Język (EJ) K.Jurkowska (KJ) A.Kaptur (AD)
S.Kaptur (SK) A.Kasiarz (AK) B.Kozioł (BK)
E.Kwiatkowska (EK) A.Łyko (AŁ) M.Materkowska (MM)
B.Mazur-Ferdek (MF) G.Miłkowska (Mi) B.Mysiak (My)
B.Nanek (BN) J.Pęczak (JP) Ł.Potyrański (ŁP)
B.Rodzeń (BR) M.Roguz (MR) M.Siebyła (MS)
O.Siletska (OS) E.Siudak (ES) J.Smyrak-Adamczyk (SJ)
B.Sroczyński (BS) M.Stefaniak (St) I.Stępak (IS)
W.Stępak (WS) L.Szlichta (LS) T.Szpyt (TS)
L.Tabor-Witoń (LT) K.Tarkowska (KT) M.Tomczyk (MT)
P.Trela (PT) E.Turbak (ET) P.Wałcerz (vv)
M.Wożniak-Paul (WM) A.Wójcikowska-Trela (Wó) D.Zajczyk (DZ)
E.Zwierzyńska (EZ) M.Zygmunt (MZ)
Sale
1. 2 aula 5
6 7 8
9 K 10
11 12 13
14 14a 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 1g 2g
3g 4g w1
w2 w3 w4 siłownia
bib. biblioteka 5g 6g
26