Plan lekcji
Oddziały
4TG 4TI 4TFG 3TG 3TFR 3TIT 2TG 2TI 2w 2TFI 2TT 2k 1TI 1TG 1TF 1TT 1bw 1Tii 1TIS
Nauczyciele
E.Gródek (EG) A.Baran (AB) M.Boryka (BM)
M.Czernik (MC) J.Czuba (JC) A.Domagała (AD)
E.Domoradzka (ED) B.Furtak (BF) S.Gielarek (SG)
M.Gierak (MG) P.Gospodarczyk (PG) M.Grzywacz (GM)
R.Grzywacz (RG) I.Gurdak (IG) E.Język (EJ)
K.Jurkowska (KJ) S.Kaptur (SK) E.Kwiatkowska (EK)
B.Kozioł (BK) M.Materkowska (MM) B.Mazur-Ferdek (MF)
G.Miłkowska (Mi) B.Mysiak (My) B.Nanek (BN)
J.Pęczak (JP) Ł.Potyrański (ŁP) B.Rodzeń (BR)
O.Siletska (OS) E.Siudak (ES) J.Smyrak-Adamczyk (SJ)
B.Sroczyński (BS) M.Stefaniak (St) W.Stępak (WS)
L.Szlichta (LS) M.Tomczyk (MT) P.Wałcerz (vv)
M.Wożniak-Paul (WM) A.Wójcikowska-Trela (Wó) D.Zajczyk (DZ)
A.Zwierzyk-Karłowska (AZ) M.Zygmunt (MZ) L.Tabor-Witoń (LT)
I.Stępak (IS) A.Łyko (AŁ) M.Michalak (MH)
Sale
1. 2 aula 5
6 7 8
9 9a 10
11 12 13
14 14a 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
1g 2g 3g
4g w1 w2
w3 w4 siłownia bib. biblioteka