Plan lekcji
Oddziały
3TI 3TT 3bw 3TFG 3TRS 2TG 2TS 2bg 2TIa 2TIb 2TIc 2TId 2TF 2TT 2TFG 2TTS 2bp 1TI 1TS 1TG 1TT 1TF 1bw
Nauczyciele
M.Adamowicz (MA) A.Baran (AB) M.Biegas (MB)
M.Boryka (BM) A.Cabaj (AC) I.Czech (IC)
M.Czernik (MC) J.Dąbek (JD) E.Domoradzka (ED)
B.Furtak (BF) S.Gielarek (SG) M.Gierak (MG)
P.Gospodarczyk (PG) K.Grębowiec (KG) E.Gródek (EG)
M.Grzywacz (GM) R.Grzywacz (RG) I.Gurdak (IG)
A.Janusz - Szczytyńska (AS) E.Język (EJ) K.Jurkowska (JU)
K.Jurkowska (KJ) A.Kaptur (AD) S.Kaptur (SK)
A.Kasiarz (AK) B.Kozioł (BK) E.Kwiatkowska (EK)
U.Łyko (UŁ) M.Materkowska (MM) B.Mazur-Ferdek (MF)
G.Miłkowska (Mi) B.Mysiak (My) B.Nanek (BN)
J.Pęczak (JP) Ł.Potyrański (ŁP) B.Rodzeń (BR)
M.Roguz (MR) M.Siebyła (MS) O.Siletska (OS)
E.Siudak (ES) J.Smyrak-Adamczyk (SJ) B.Sroczyński (BS)
M.Stefaniak (St) I.Stępak (IS) W.Stępak (WS)
L.Szlichta (LS) T.Szpyt (TS) L.Tabor-Witoń (LT)
K.Tarkowska (KT) M.Tomczyk (MT) P.Trela (PT)
E.Turbak (ET) P.Wałcerz (vv) A.Wicher (AW)
M.Wożniak-Paul (WM) D.Zajczyk (DZ) A.Zwierzyk-Karłowska (AZ)
E.Zwierzyńska (EZ)
Sale
1. 2 aula 5
6 7 8
9 K 10
11 12 13
14 14a 15
16 17 18
19 20 21
22 23 24
25 1g 2g
3g 4g w1
w2 w3 w4 siłownia
bib. biblioteka 5g 6g
26